Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

3 steg för att utveckla er företagskultur

  Företagskultur brukar beskrivas som summan av samtliga beteenden i varje sekund. Det kan uttrycka sig i en organisations fasta vanor, seder och attityder. Men hur tar vi ett beteendeperspektiv med stöd i OBM för att utveckla vår företagskultur?

  Idag är det viktigare än någonsin att anpassa och tydliggöra företagskulturen för att stärka organisationens identitet. Det handlar om hur kulturen bidrar till strategiska och operativa mål. Inflytelserika företag behöver ett beteendeperspektiv för att uppnå sina mål. Gemensamt för utveckling av processer, värderingsarbete eller målstyrning är att det är vad vi gör som skapar resultat. Alla våra planer utmynnar till slut i att vi behöver påverka beteenden. För ett beteendefokus krävs en intern mobilisering av företagskulturens kraft. En kraft som är nödvändig för att få utväxling på hur vi agerar i olika situationer. En stark kultur utgör ofta kompass för beslutsfattande och hjälper oss att navigera. I en snårig omvärld behöver summan av alla beteenden vara i linje med organisationens affärsmål och vision.

  Här är en trestegsraket för dig som vill utveckla kulturen i din organisation med stöd från OBM:

  1. Beskriv vilken kultur ni vill skapa: Formulera den önskvärda framtiden, det resultat och den målbild vi vill uppnå. Det ska vara tydligt vad som är förväntat och de effekter vi vill hämta hem med vårt resultat. Exempel för att ta ut riktningen är att sortera målbeteenden och nyckelbeteenden. Målbeteenden är det vi behöver göra för att uppnå den önskvärda framtiden och nyckelbeteenden är de möjliggörare som låser upp dörrar på vägen fram till målet.
  2. Identifiera beteendena: Analysera de personer och beteenden som förverkligar målbilden. Designa beslutsmiljöer med aktiverare och konsekvenser som gynnar både individen och det affärsmässiga resultatet. Aktiverare ser till att trigga och utlösa beteenden medan konsekvenser ökar eller minskar sannolikheten för beteendet.
  3. Vidmakthåll kulturen: För att vidmakthålla kultur är inlärning en förutsättning för att påverka beteenden och vanor i ett företag. Inlärning av målbeteenden och nyckelbeteenden kan förstärkas av ett ledarskap som ger respons med konsekvenser av beteendet. Att få respons på ett beteende ökar motivationen med bränsle att göra rätt, förståelse för effekterna av beteendet och ger kvitto på prestation. Ett system för mätetal och effekthemtagning underlättar uppföljning av inlärning för att vidmakthålla kulturen.

  Att arbeta med företagskultur handlar om människor och beteenden. I en raplex värld har det aldrig varit så viktigt att tydliggöra och synliggöra kulturen för att ledare och medarbetare ska veta hur de förväntas hantera situationer och uppsatta mål.

  August Maniette