Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

Fem nycklar till ledare och medarbetare inför hösten

Fem nycklar till ledare och medarbetare
  • 1. Anpassningsbarhet

  • 2. Lyssna

  • 3. Mäta

  • 4. Lära och kunskapsdela

  • 5. Samarbeta

Här är våra fem medskick till dig som ledare och medarbetare att tänka på inför höstens arbete med organisation och grupp.

  1. Anpassningsbarhet: Bygg organisationen med anpassningsbarhet och agilitet i struktur och kultur. Nu behövs både tydlighet för att skapa riktning och trygghet samt flexibilitet för att möjliggöra justerad riktning när förutsättningar förändras. Anpassningsbarhet och agilitet behöver vävas in i såväl struktur som kultur
  2. Lyssna: Var lyhörd till vad som händer i omvärlden och hur det påverkar din bransch. Nu behöver vi ha örat mot rälsen som aldrig förr för att förstå när vi ska justera eller ”bli ve”. Aldrig har vi under vår livstid varit inne i en tid där förutsättningar förändrats så radikal och olika branscher påverkas på olika sätt. Gör egna scenarier relevanta för er verklighet
  3. Mät: Arbeta med uppföljning och följ upp. Hitta rätt mätetal och gör nollmätningar nu. Nyttja nya digitala möjligheter att följa upp och snabbt förstå för att kunna göra nya faktabaserade val
  4. Lär nytt och kunskapsdela: Ta tillvara på erfarenhet och kunskap och arbeta med struktur som stöttar kunskapsdelning samt kultur för psykologisk trygghet som möjliggör trygghet att dela kunskap
  5. Samarbeta: Bygg Kollektivt Intelligenta grupper och samla medarbetare med olika kompetenser från olika delar av organisationen. Skapa utrymme för reflektion och hjälps åt att förstå och ”skörda olikhet”. Odla de externa samarbeten som är relevanta för er verksamhet och se till att utveckla ert ekosystem.
Sanna Feldt