Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

HR-strategi i spåren av Corona

  • Företag och HR-organisationer nu ställs inför två alternativ

    1) Skala upp aktiviteten

  • 2) Skala ner och pausa ytterligare

Det har knappats undgått någon att pågående pandemi påverkar vårt samhälle, vårt näringsliv och oss individer på de flesta plan. I bakvattnet av detta har vi alla fått foga oss i att ställa om och anpassa oss utifrån den situationen – likaså har företag behövt revidera och anpassa strategier och planer vilket i sin tur påverkar HR’s strategier och planer.

Senvåren 2020 kännetecknas nog av många HR-professionella som den stora brandsläckar-våren, där fokus låg på att lösa akuta och nära uppstående operativa problem. Samtidigt behövde många sätta sig in i hur de kunde sänka sina arbetsgivaravgifter, hur permitteringar funkar och en abrupt omställning till digitalt arbetssätt. Utvecklingsprojekt och framtida planer fick sättas på paus, men hur ser det ut i höst? Vi på Influence People ser att företag och HR-organisationer nu ställs inför två alternativ:

  1. Skala upp aktiviteten
  2. Skala ner och pausa ytterligare

Låt oss börja med det andra scenariot – Skala ner och pausa ytterligare. Många hade nog hoppats kunna komma tillbaka till ett normalläge under hösten men risken och oron för en andra våg är hög vilket påverkar såväl aktivitet i näringslivet som möjlighet till ”normalt” arbetsläge negativt. Vi kommer med stor sannolikhet fortsatt behöva jobba hemifrån stora delar av hösten och eventuellt en tid in i nästa år. Därmed blir det extra viktigt för HR-funktionen att fokusera på att medarbetares engagemang, arbetsmiljö och hälsa. Det är därför hög tid att till exempel implementera pulsmätningar på området om detta inte redan gjorts. Börja enkelt och med det viktigaste för att sedan skala upp vid behov.

HR-funktionen bör även fokusera på att digitalisera prioriterade processer, så som utvecklingssamtal för att bibehålla framdrift inom de viktigaste områdena. Om kapacitet och ork finns kvar är det värdefullt att fortsatt driva projekt som redan startats, men undvik att starta upp nya. Även rekrytering bör göras med försiktighet. Detta för att lämna utrymme för eventualiteter som kan komma upp under hösten då risken annars kan vara stor att köra slut på era anställda.

Vissa företag och organisationer har dock möjlighet och behov av att skala upp aktiviteten under hösten. Har man bra digitala produkter och tjänster är det naturligt att nu är en bra tid att rulla ut dem, men när det kommer till HR-funktionens ansvar och medarbetare bör försiktighet och lyhördhet vara ledord. Uppskalning i till exempel arbetstid eller att gå tillbaka till kontoren bör göras i agil anda genom att skala upp lite i taget och känna efter vad som funkar, är det möjligt att öka på ytterligare? Det man vill undvika är att ställa om helt för att sedan behöva återgå till åtstramningar då det skapar otydlighet och osäkerhet.

I båda scenarion bör basen ligga i tydlig och transparent kommunikation samt ett varmt ledarskap med fokus att skapa trygghet och delaktighet.

Sanna Feldt