Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

Kickstarta ditt hållbarhetsarbete och satsa på en hållbar strategi!

  • Många företag arbetar idag med en hållbarhetsstrategi som tar ansvar för ekologi, ekonomi och människa. Det är nödvändigt, betydelsefullt och bra. Men hur bra är vi på att realisera hållbart värde? Förmågan att driva förflyttning är nyckeln till att nå mål och skapa hållbar förändring. Läs den här insikten om tre grundstenar för att kickstarta ditt hållbarhetsarbete.

Hur stor förändring kan du realisera i ditt hållbarhetsarbete på 30, 60 eller 90 dagar? För att lyckas i arbetet och nå mål behöver du som hållbarhetsansvarig och ledningsgrupp arbeta strukturerat med förändringsledning för att driva förflyttning i kultur, attityder och beteenden.

Förmågan att driva förflyttning är nyckeln till att nå mål och skapa hållbar förändring

Vi är många som arbetar med hållbarhet och vet att företag tjänar på att förnya sina verksamheter i en hållbar riktning. Men de flesta av oss har också erfarit hur arbetet påverkats av förändringsmotstånd och besvärliga attityder som påverkar genomförandet. Många företag arbetar idag med en hållbarhetsstrategi som tar ansvar för ekologi, ekonomi och människa. Det är nödvändigt, betydelsefullt och bra. Men hur bra är vi på att realisera hållbart värde? Förmågan att driva förflyttning är nyckeln till att nå mål och skapa hållbar förändring. Det innebär att vi integrerar hållbarhetsarbetet i organisationens kärnuppdrag för att öka förtroende, slagkraft och genomförbarhet. Här är tre grundstenar för hur du som hållbarhetsansvarig och ledningsgrupp kickstartar arbetet med utveckling och implementering av en hållbar strategi.

  1. Förstå ditt branschspecifika arbetsgivaransvar, uppskatta omfattningen på förändring och ta fram metodik och struktur för genomförbarhet
  2. Arbeta med din organisations realiseringsförmåga och de processer och arbetssätt du behöver förändra för att driva effekthemtagning
  3. Ta fram en implementationsplan och arbeta med ledares och andra nyckelpersoners förmåga att driva förflyttning genom inkludering och delaktighet.

Genom dessa grundstenar i ett hållbarhetsarbete får du som ansvarig större inverkan och förutsättningar att snabbt realisera värdefull förflyttning. För att maximera värde måste vi börja med det önskade värdet och arbeta bakåt till tillvägagångssättet. Det finns en enorm styrka i att arbeta iterativt och utforskande med formulerade mål för 30, 60 och 90 dagar. Det agila arbetssättet ger oss möjlighet att prioritera det som i varje stund är mest lovande och rikta våra krafter rätt. Med relativt små medel kan vi lyckas bearbeta motstånd till förändring och driva värdefull förflyttning. Att satsa på en hållbar strategi är ett vägvinnande val. Men för att realisera hållbart värde krävs strukturerat arbete med förändringsledning som driver förflyttning i organisationskultur, attityder och beteenden. Vi tar gärna samtal för att diskutera vad som är rätt väg framåt i just ert hållbarhetsarbete.

August Maniette