Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

People & Culture formar framtiden

  • För att lyckas maximera potentialen i företags medarbetare och ledare kommer det krävas starka och effektiva People & Culture-organisationer som systematisk och strategiskt utvecklar det vi kallar för People-dimensioner.

2020 har minst sagt varit ett märkligt år. Det mesta av vår tillvaro har påverkats av den rasande Coronapandemin och om vi tidigare tyckte att omvärlden var snabbföränderlig går det knappt att mätas med det digitala sjumilakliv som vi över en natt tvingades ta.

Osäkerheten har gjort det svårt, stundtals omöjligt, att förutspå och planera för månader, veckor eller ens dagar in i framtiden. Denna kris har slagit hårt på både individer och organisationer och många företag och livsverk har raserats.

Det är nu vårt tålamod, vår karaktär och våra förmågor på allvar prövas, och hur vi lyckas hantera denna situation avgör vår långsiktiga framgång. Långsiktig framgång kräver att vi lyfter blicken och fäster den bortanför horisonten samtidigt som vi hanterar vår kaotiska vardag.

Det är nu vårt tålamod, vår karaktär och våra förmågor på allvar prövas, och hur vi lyckas hantera denna situation avgör vår långsiktiga framgång. 

Så vad finns då bortom horisonten? Ibland kan man få uppfattningen om att framtiden bjuder på ett begränsat utrymme för människan i den professionella sfären. Att teamen inom företag och organisationer inte längre kommer bestå av människor utan snarare av AI, robotar och automatiserade processer. Med stor sannolikhet kommer vi att använda ny teknologi och de möjligheter teknologin medför på ständigt nya områden. Vi kommer sannolikt att ersätta roller, ansvarsområden och avdelningar med automatiserade processer vi kommer att få stöd av AI i vårt beslutsfattande för att på ett bättre sätt kunna förutse samband och sannolika skeenden.

Men oavsett hur snabbt denna utveckling sker och hur många nya innovationer som vi skapar, så ser vi att en faktor kommer bestå och kanske till och med vara ännu viktigare i framtiden än nu - den mänskliga faktorn. Människor, medarbetare, ledare. Vår förmåga att som individer, team och organisationer klara av att ständigt förnya oss och anpassa våra beteenden för att kompensera för brister i strukturer och processer kommer att vara en än viktigare framgångsfaktor för organisationers överlevnad och hållbarhet i en fortsatt föränderlig framtid.

För att lyckas maximera potentialen i företags medarbetare och ledare kommer det krävas starka och effektiva People & Culture-organisationer som systematisk och strategiskt utvecklar det vi kallar för People-dimensioner. Vi spår därmed att relevans för dessa kommer uppgraderas och att framtidens power-duo kommer bestå av VD och HR-chef. Insikten om behov av ökat strategiskt fokus inom People-dimensioner är dock inget nytt fenomen för oss. Vi har under de senaste 20 åren bevittnat ett antal större transformationstrender som alla har landat i samma slutsats: vi har inte lyckats förändra kultur, ledarskap och beteenden i tillräcklig utsträckning. Därför ser vi att tiden är inne att redan nu sätta People & Culture-frågor högt upp på ledningens agenda för att ta ett försprång gentemot konkurrenter eller ta ikapp det man halkat efter. Vi tar gärna ett samtal för att diskutera hur vi kan hjälpa er att maximera den mänskliga potentialen i er organisation.

Patrik Erickson