Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Insikter:

Starta upp strategiarbetet med en kollektivt intelligent ledning

  Vi lever idag i ett samhälle som är otroligt komplext och avancerat. Många av dagens organisationer verkar i en global kontext i branscher som förändras i en extrem takt och gränserna mellan olika branscher och marknader ändras eller suddas helt ut. Detta ställer nya krav på organisationers förmåga att anpassas sig för att fortsatt vara framgångsrika och relevanta. Organisationer behöver vara snabbrörliga, modiga, flexibla och koordinerade. Det ställer också mycket höga krav på hur man ska attrahera, organisera, rekrytera och kontinuerligt utveckla rätt kompetens och förmåga. Detta innebär både ett mycket specialiserat och samtidigt mycket integrerat arbetssätt. En nyckelkompetens hos organisationer blir att kunna på ett effektivt sätt organisera expertis och dela kunskap. Då vi sedan länge vet att effektivt samarbete kräver träning av individer, grupper och hela organisationer så inser vi nu att framtiden kommer att kräva mycket systematisk utveckling av organisationers viktigaste grupper och viktigaste medarbetare. Det kommer sannolikt innebära nya typer av grupperingar som på olika sätt används för att lösa tillfälliga, plötsligt uppkomna problem.

  Det kanske t.o.m. blir mer permanenta grupperingar av experter som övar upp sin samarbetseffektivitet och som sedan snabbt kan sättas in för att lösa utmanande och nya problem som uppstår. Detta kommer fortsatt att driva på utvecklingen av nya typer av organisationsformer av både tillfällig och mer permanent karaktär. Det är dock högst sannolikt att det inom en överskådlig framtid kommer att finnas grupper i våra organisationer som har som sin primära uppgift att leda organisationen mot dess långsiktiga målbild. Dessa ”ledningsgruppers” förmåga att leda, styra, motivera, attrahera och tillsammans med sina medarbetare realisera visioner, långsiktiga målbilder och strategier kommer att ha en helt avgörande betydelse för organisationens prestation och resultat.

  Därför tycker vi att en systematisk, kontinuerlig utveckling av ledningsgrupper är en självklarhet.

  När vi jobbar med att skapa kollektiv intelligenta ledningsgrupper utgår vi alltid från några för oss valda sanningar:

  • Vi tror att effektiva ledningsgrupper är avgörande för organisationers framgång.
  • Genom att säkerställa kollektivt intelligenta ledningsgrupper skapas förutsättningar för långsiktigt hållbar prestation.
  • Kollektiv intelligenta ledningsgrupper är ett av de viktigaste strategiska områdena på den moderna organisationens agenda.
  • Utveckling av ledningsgruppers kollektiva intelligens bör var ett naturligt inslag i alla moderna organisationers kontinuerliga förbättringsarbete.
  • Ledningsgruppers kollektiva intelligens och utvecklingsarbete bör noggrant mätas, redovisas och följas upp.
  • Utveckling av ledningsgrupper består alltid av en kombination av strukturella och beteendemässiga komponenter.
  • All ledningsgruppsutveckling bör integreras med den ordinarie ledningsgruppsagendan.
  • Det kontinuerliga utvecklingsarbetet bör innehålla återkommande tillfällen med systematisk reflektion gärna off-site.
  • Ledningsgruppsutveckling är ett långsiktigt, kontinuerligt arbete.
  • Uppstarten av utvecklingsarbetet bör ledas av en erfaren expert som ej är en del av gruppen.

  När arbetet med grunderna i arbetet är etablerade kan ledningsgruppen klara sig på egen hand och rollen att facilitera gruppens arbete kan delegeras till någon av medlemmarna i gruppen. Det är dock sannolikt och i många fall fördelaktigt att använda extern expertis även när grunderna i gruppens struktur och arbetssätt etablerats. Detta för att ge gruppens ledare möjlighet till egen reflektion och viss distans till sin roll och påverkan på gruppens prestation, men också som ett sätt att utmana och coacha gruppen för att fortsätta utveckla kollektiva intelligens.

  Patrik Erickson