SS00031
deco-quart-3-aegan

När antalet varsel är stort och konkurserna fler än någonsin, spelar People- och HR-funktioner en avgörande roll för företagens överlevnad.

Vi har lyssnat in Kelly Chau och Nathalie Berthelius, konsulter inom HR Transformation på Influence People, för tankar och råd om hur ni kan rusta er organisation inför kommande utmaningar.

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt skakig. I februari 2024 gick 1 001 företag i konkurs, vilket är en ökning med 65 % och högsta februarinoteringen sedan 1996. Under årets två första månader har ca 11 000 personer varslats, jämfört med 72 000 personer under helåret 2023. Konjunkturinstitutet spår en fördjupad lågkonjunktur men också en vändning under innevarande år. Vad innebär det för people- och HR-funktionerna i ditt företag?

Transformationer, summan av flera komplexa förändringar, är sällan enkla och i synnerhet när det kommer till nedskärningar är det viktigt att fokusera på Peopleperspektivet för medarbetarnas, varumärkets och affärens bästa. Här har vi samlat tre delar som är värt att tänka extra på:

1. Vem leder och förändringsleder i din organisation?

Olika perspektiv på förändringen ställer krav på en välavvägd kompetensmix av stakeholders. Transformativa förändringsresor kommer med olika perspektiv: Att leda en förändring, att leda i förändring och att förändringsleda kräver olika kompetenser.

- När bolag på grund av marknadsläget ställer om från tillväxt till lönsamhet, kommer det ofta med behov av “rightsizing”. En lyckad omställning ställer höga krav på och samarbete mellan såväl ledningsgrupp, chefer och erfarna förändringsledare, säger Nathalie Berthelius, som har stor erfarenhet av att arbeta med organisationer som tvingats ställa om och göra kulturförflyttningar.

2. Vilka målgrupper är affärskritiska att ha koll på?

Informera och engagera under transformationens gång, det bygger förtroende, stärker fokus och minskar oro hos både individer och hos organisationen i stort.

- Cheferna behöver stöd i att förstå “vad” och “varför”, vilket ofta är klart för högsta ledningen men sällan lika tydligt för mellancheferna. De behöver också vara aktiva och införstådda i “hur” omställningen genomförs. Här behövs stöttning och anpassning till varje team och varje individ, säger Kelly Chau.

Glöm inte bort att det, förutom ledarna, finns två parallella affärskritiska målgrupper: de som är kritiska att de stannar kvar och de som behöver lämna. Att hantera övergången för den personal som är kvar i företaget är nyckeln till att upprätthålla produktivitet, en bra arbetsmiljö och bygga fortsatt engagemang. Här finns möjlighet att förbättra arbetssätt, stötta i prioriteringar, omjustera arbetsbelastning, kompetensutveckla och teamutveckla. Genom att stötta och motivera dem som är kvar minskar risken för ytterligare oönskad personalomsättning och värdefull kompetens behålls.

- Stödet till de som tvingas lämna har också stor betydelse. Varumärket kan på några minuter skadas genom negativa inlägg på sociala medier, men också på sikt med ett negativt rykte på arbetsmarknaden samt ett generellt motstånd och misstänksamhet bland medarbetarna inför framtida transformationer. Om möjligt, erbjud individuella karriärstödsprogram och omplaceringstjänster som hjälp vidare. Var proaktiv i att bistå med referenser och tydlig med var eventuella framtida roller kommer utannonseras. Skalanpassa befintlig exitprocess och kommunicera tydligt och konsekvent för att parera ryktesspridning, fortsätter Nathalie Berthelius.

3. Återbesök och uppdatera Peoplestrategin

- När omvärlden förändras behöver din peoplestrategi uppdateras, annars blir den obsolet. Se över hur övriga people- och HR-dimensioner kan ställa om för att möta den nya verkligheten. Fundera till exempel på hur ni framåt kan jobba med organisationsdesign, kultur, ledarskap, lärande, förändringsledning, processer och verktyg, säger Kelly Chau som både drivit och deltagit i flera HR-transformationer.

Behöver du och ditt företag hjälp att forma, navigera och implementera transformationer i en fortsatt osäker arbetsmarknad? Hör av dig till någon av våra experter så hjälper vi er.

Kelly Chau, senior konsult, Influence People.
Nathalie Berthelius, senior konsult, Influence People

Related Insights 

_Z228734_Stellan-Stephenson
18 June, 2024
EN
HR Transformation
Leadership
Organizational Culture

Peopleperspektivet i Due Diligence: Skapa försprång i integrationen och maximera ROI.

Hanna Johnsson
Harvard Business Review bedömer att hisnande 70 till 90 procent av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas och konstaterar att den gemensamma faktorn är people-relaterade utmaningar. Här delar Nathalie Berthelius, senior konsult, sina insikter och...
SS07872
11 April, 2024
EN
Leadership
Organizational Culture
Sustainable Culture

Mycket att vinna på nytt sätt att se på chefs- och ledarutveckling

Hanna Johnsson
Förändringstakten i omvärlden är extrem och bredden och komplexiteten i frågor som ska hanteras är stor. Detta skapar enorma krav på utveckling av nya kompetenser och förmågan att använda ny teknik. Samtidigt förväntas chefer utveckla och kontinuerligt...
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data