_Z228734_Stellan-Stephenson
deco-quart-3-aegan

Harvard Business Review bedömer att hisnande 70 till 90 procent av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas och konstaterar att den gemensamma faktorn är people-relaterade utmaningar. Här delar Nathalie Berthelius, senior konsult, sina insikter och råd från mångårig erfarenhet med företag med intensiva förvärvsagendor, hur du konkret får med dig medarbetardimensionen för en framgångsrik integration.

Varför nedprioriteras ofta Peopleperspektivet under förvärvsprocessen? Kanske beror det på att den säljande parten, juristerna och de finansiella rådgivarna inte har starka incitament eller kunskap inom detta. Kanske på att Peoplefrågorna är något att ta tag i efter förvärvet formellt gått igenom?

Du som ska förvärva ett bolag vill sannolikt skapa framdrift i organisationen och ha högpresterande team som riktar sitt fokus på det mest affärskritiska. Då är det viktigt att analysera och ha en konkret målbild för företagskulturen, people-nyckeltal, ledarskapet och medarbetarnas engagemang som en del av förvävsprocessen. Dessutom visar ni genom handling att ni inte försummar medarbetarnas värde i affärstransaktionen; ni skapar möjlighet till buy-in, ambassadörskap och ”earned” employer branding.

Teamwork

Hos ledningen påbörjades förändringsresan i samband med att förvärvsprocessen inleddes, det vill säga långt tidigare än den blir känd för allmänheten. Flera i ledningen har ofta en övertro till att integrationen kommer uppfattas positivt av medarbetarna på grund av affärslogiken. Dessutom så slukar övriga delar av förvärvsprocessen tid, pengar och energi.

En lyckad integration motiverar nyckelpersoner att stanna och prestera på topp i en ny och fortsatt föränderlig kontext. Budskapen upplevs krispiga och resonerar väl både internt och hos marknaden. Uppförsbacken inför kommande förändringar planar ut när tilltron bland medarbetare och chefer till ledningens förmåga att navigera en transformation stärkts.

- Genom våra kundcase vet vi att ett väl genomfört People-fokus under integrationen faktiskt minskar distraktioner från affärsverksamheten, inte tvärtom. Vi ser till helheten och säkerställer att people strategin är en del av och bidrar till affärsstrategin, säger Nathalie Berthelius.

Nathalie Berthelius_Influence People

Vill du fortsätta konversationen?

Hör gärna av dig!

Nathalie Berthelius, Seniorkonsult, Influence People

 

Related Insights 

SS07872
11 April, 2024
EN
Leadership
Organizational Culture
Sustainable Culture

Mycket att vinna på nytt sätt att se på chefs- och ledarutveckling

Hanna Johnsson
Förändringstakten i omvärlden är extrem och bredden och komplexiteten i frågor som ska hanteras är stor. Detta skapar enorma krav på utveckling av nya kompetenser och förmågan att använda ny teknik. Samtidigt förväntas chefer utveckla och kontinuerligt...
SS07700
26 March, 2024
EN
Leadership
Organizational Culture
Sustainable Culture

The Importance of Culture Management

Hanna Johnsson
It’s not uncommon for management teams to wonder why their well-communicated strategy doesn’t yield expected results. Often, the missing link lies in underestimating the impact of organizational culture. Read more.
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data