SS08216
deco-quart-3-aegan

Vad krävs för att åstadkomma hållbar prestation i organisationer? Vems ansvar är det att medarbetarna mår bra och hur påverkas det finansiella resultatet av hållbar prestation? Det handlar om strategiska prioriteringar och tydlighet i ansvar menar Barbara Carreno, Influence Peoples expert på sustainable performance. 

Influence People är managementbolaget som är specialister på hållbar prestation och förändringsledning samt en strategisk partner för utveckling av alla aspekter av organisationers mänskliga dimension. Fokus är att skapa högpresterande och effektiva organisationer med hållbara medarbetare.   

- Hälsan är fundamentet i allt. När vi mår bra presterar vi bra och det stärker verksamheten. Det är det som är “future of work”. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser och de behöver vi prioritera.  

Företag har oftast bra kontroll på hur man ska underhålla och förlänga värdet på teknik, som datorer, system, mobiltelefoner och annan hårdvara som har en avskrivningstid. Men hur tar vi hand om den viktigaste tillgången? Människorna i företaget, menar Barbara Carreno.  

- Det finns gott om evidensbaserad forskning på hur vi kan optimera förutsättningar för att medarbetare ska kunna prestera på ett sätt som håller över tid, säger Barbara. 

Ökad prestation sker ofta på bekostnad av högre stress som i sin tur kan leda till försämrad hälsa och sämre kognition. Det i sin tur skapar högre finansiell osäkerhet. Så hur kan man göra för att ändra detta?  

-Det kan vi helt enkelt göra genom att fokusera på det motsatta, säger Barbara Carreno. Genom att se till att förbättra människors stresstolerans och kognition får vi människor att prestera på ett så bra sätt som möjligt.  

SS08221

Hållbar prestation - en strategisk prioritering 

Men, frågar sig många, är det inte individens ansvar att ta hand om sitt välmående? Ska det verkligen ligga på arbetsgivarens ansvar? Enligt Influence People och Barbara Carreno måste företagen dra sitt strå till stacken och skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska kunna prestera på topp. Om förutsättningar är dåliga och arbetsmiljön motarbetar individen så kommer individen inte kunna nå sin fulla potential, vilket i sin tur missgynnar bolagen.  

- Vi tillbringar en stor del av vår tid på jobbet och fysiskt sett är vi ju dessutom en och samma person. Vi kan inte separera att vara hållbara hemma och på jobbet. När vi mår bra presterar vi bra och det gynnar verksamheten och inverkar positivt på det finansiella värdet.

Så hur gör vi då? Hur främjar vi hållbar prestation i organisationer? Om vi konstaterar att hälsan är fundamentet för allt, såväl i den privata sfären som i organisationer, vad kan vi då göra för att främja den? Forskning och studier kring hur företag ska lyckas med att få medarbetare att prestera hållbart är samstämmiga. Kopplingen mellan insatserna och företagets strategi måste vara glasklar. Det får inte råda några som helst tvivel om att satsningarna som ska få medarbetarna att må bra och prestera långsiktigt hållbart är prioriterade.  

-Det måste vara en del i den övergripande strategin. Vad ska vi göra och varför ska vi göra det här måste vara tydligt kommunicerat och måste finnas en tydlig implementationsplan. Hur ska vi gå tillväga, vilka steg ska vi ta för att nå dit vi vill? Säger Barbara.  

Här lyfter hon även hur viktigt ledarskapet blir för att lyckas. Det är av avgörande betydelse att alla chefer  i organisationen helhjärtat stöttar omställningen till att skapa hållbar prestation och kan motivera sina medarbetare till detta.  

-Motivationen är mycket viktigt, utöver förankring i strategin och gott ledarskap är det A och O för en lyckad omställningsprocess.   

Vanliga misstag och fallgropar  

Och vilka misstag bör bolagen undgå? Det finns  ett antal vanliga fallgropar menar Barbara Carreno.  

- En första fallgrop är att företag skapar engångsinsatser som inte är förankrade i ett verkligt behov eller en del av strategin. Det kan vara stegtävlingar och inspirationsföreläsningar under en kort period, men utan förankring i ett större sammanhang blir det just bara en engångsinsats och stannar vid det.

Stress och hög arbetsbelastning är också vanliga orsaker till att medarbetare prioriterar bort företagets hälsofrämjande insatser. En tredje kan handla om att företagen brister i att kommunicera syftet med insatserna, i struktur och uppföljning.   

- För att få med medarbetarna på tåget är det viktigt att de förstår hur det hela hänger ihop, vad det är som ska göras, varför och hur insatserna ska följas upp. Otydlighet kring detta kan skapa osäkerhet i stället för inspiration och glädje.

Detta är ett komplext område och det är många faktorer som samverkar. Trots att strategin, ledarskapet och planen är tydlig kommer det alltid att finnas människor som inte upplever motivation för förändringen. För att få med sig dessa människor behöver vi skapa en känsla av meningsfullhet. Det är först då motivationen kan kicka igång och det ökar sannolikheten för att motivationen består över tid. 

Så skapar du hållbar prestation i din organisation 

  • Gör hållbar prestation till en strategisk fråga. Se till att det blir prioriterat!
  • Kartlägg behoven – om vi vet var vi vill måste vi ha koll på nuläget. Mät och sätt en målbild utifrån det.
  • Räkna på de ekonomiska förtjänsterna!
  • Följ upp och mät progress – viktigt veta att vi rör oss framåt.
  • Små insatser som når många – lilla stegets kraft.
  • Det är en kultur och process – inte en engångsinsats!
  • Struktur föder motivation – skapa rätt förutsättningar och kommunicera väl.

Kontakta oss gärna för att få veta mer hur vi arbetar för att skapa hållbar prestation. 

Barbara Carreno

Related Insights 

_Z228734_Stellan-Stephenson
18 June, 2024
EN
HR Transformation
Leadership
Organizational Culture

Peopleperspektivet i Due Diligence: Skapa försprång i integrationen och maximera ROI.

Hanna Johnsson
Harvard Business Review bedömer att hisnande 70 till 90 procent av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas och konstaterar att den gemensamma faktorn är people-relaterade utmaningar. Här delar Nathalie Berthelius, senior konsult, sina insikter och...
SS09832
15 May, 2024
EN
Learning & Development

Hur rustar organisationer för framtiden genom kontinuerligt lärande?

Hanna Johnsson
För att organisationer ska vara hållbara, resilienta och nå sina mål är kontinuerlig kompetensutveckling och lärande en kritisk framgångsfaktor. Vår erfarenhet är att de flesta organisationer inte har tillräckligt snabb förändringstakt för att ha rätt k...
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data