Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Om Influence People

Vi är ett svenskt managementkonsultföretag, baserade i Stockholm, med fokus på ”People Transformation”. Influence People är en strategisk partner och specialister på effektivt samarbete, hållbar kultur samt People strategi och funktion. Vi skapar hållbara, nytänkande och lönsamma organisationer genom att frigöra mänsklig potential. Vi bryr oss genuint om våra kunders utmaningar och har alltid ambitionen att överträffa förväntningar.

Effektivt samarbete

Vi lever in en mycket snabbföränderlig och komplex värld. Detta ställer nya och förändrade krav på moderna organisationer. För att lyckas i denna nya verklighet måste moderna organisationer integrera kunskap mellan interna och externa experter på ett effektivt sätt. Detta kräver både nya sätt att designa organisationer men också nya former av ledarskap och tvärfunktionella arbetssätt. Att utveckla en organisation som agerar på ett intelligent sätt när den löser sina utmaningar är målbilden för vårt erbjudande ”Effective Collaboration”. Inom ramen för detta erbjudande adresseras både utveckling av struktur och processer men också utveckling av formella och informella mikrosystem (grupper). För att i stor skala lyckas att driva denna typ av förändring krävs ofta systematisk kommunikation och förändringsledning och god förankring i högsta ledningen.

Hållbar organisations-kultur

Organisationskulturen är den totala summan av ord, handlingar, tankar och ritualer som tydliggör det som verkligen värderas i organisationen. Den påverkar allt vi gör och kan ses som summa av allas våra beteende i varje situation. Vi hjälper våra uppdragsgivare att utveckla en kultur, med rätt förutsättningar för att öka sannolikheten att organisationen når sin långsiktiga målbild. Det innebär ofta utveckling av arbetssätt, ledarskap, samarbete, kunskapsdelning, engagemang samt stödjande struktur och processer för detta. Vi genomför alltid våra insatser med ett tydligt mål om vilka effekter och vilken potential insatsen ska realisera.

Peoplestrategi och funktion

Vi är specialister inom bland annat kulturtransformationer, strategisk HR, hållbart och agilt ledarskap, förändringsledning och samarbete. För att skapa så mycket värde som möjligt, möta de olika utmaningarna som moderna organisationer ställs inför, så jobbar vi alltid sida vid sida med våra kunder, som stöd och rådgivare i processen. Vårt arbete vilar på forskning inom Kollektiv Intelligens med syfte att skapa högpresterande team och organisationer.

“Vår erfarenhet säger oss att om transformationer ska lyckas behöver organisationer få anställda på alla nivåer att köpa in på transformationen, konsekvent arbeta med intern kommunikation samt implementering av bättre People and Culture strategier”

David Ramezani