Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Vi hjälper dig navigera i förändring.

Varje organisation har sin unika uppsättning av strukturella och kulturella utmaningar. För att skapa en organisation som är väl rustad för att nå framtida strategiska mål krävs att man förstår helheten, arbetar iterativt och utvecklar organisationers kultur steg för steg. People Transformation handlar om att göra denna förflyttning.

“Vår erfarenhet säger oss att om transformationer ska lyckas behöver organisationer få anställda på alla nivåer att köpa in på transformationen, konsekvent arbeta med intern kommunikation samt implementering av bättre People and Culture strategier”

David Ramezani

People Transformation

En organisation är ett anpassningsbart system som ständigt förändras. Därför jobbar vi i en dynamisk process där vi kartlägger nuläge, sätter tydliga mål, definierar önskad förändring, och arbetar i korta faser för att åstadkomma och säkra önskad beteendeförändring. Endast genom en grundläggande förståelse för vad det egentligen innebär att vara människa i en organisation, kan vi skapa framgång, välbefinnande och hållbart värde. De utmaningar och uppdrag vi jobbar med varierar men är ofta kopplade till förändringsledning, samarbete, kultur, ledarskap och introduktion av nya arbetssätt.

Problem vi älskar att lösa

Vi är specialister inom bland annat kulturtransformation, strategiskt HR, hållbart och agilt ledarskap, förändringsledning och samarbete. För att skapa så mycket värde som möjligt, möta de olika utmaningar som moderna organisationer ställs inför, så jobbar vi alltid sida vid sida med våra kunder, som stöd och rådgivare i processen. Vårt arbete vilar på forskning inom kollektiv intelligens med syfte att skapa hög presterande team och organisationer. Utmaningar varierar men innehåller ofta någon utav följande komponenter: