Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

The Future is Human

I förändring är det få saker som är självklara. Det enda vi vet säkert är att den genomförs av människor. Av människor som ofta är frustrerade över sin egen roll i transformationen, hur de påverkas av den, eller hur de ska agera på de konsekvenser som den medför. Endast genom en grundläggande förståelse för vad det egentligen innebär att vara människa i en organisation, kan vi skapa verklig framgång, välbefinnande hos våra medarbetare och en känsla av autenticitet bland den nya generationens kunder.

Människor är viktigast

Människor är varje organisations själ. Det är där idéer föds, visioner förverkligas och organisationens framtid formas. Det är därför dessa människors förmågor, fokus och engagemang spelar roll.

Framgång skapas

Om organisationer vill lyckas måste de arbeta med People & Culture-frågor och inte hoppas på slumpen eller att de kommer att lösas av sig själva.

Värde kommer först

För att maximera resultatet måste vi börja med det önskade resultatet och arbeta oss bakåt till tillvägagångssättet.

Vi är pionjärer inom Kollektiv Intelligens

Som pionjärer inom Kollektiv Intelligens vet vi att högpresterande team, individer och organisationer utmärker sig i deras förmåga att integrera kunskap, fatta välinformerade beslut och omvandla dem till betydande och långsiktiga resultat. Kollektivt intelligenta organisationer stödjer och mobiliserar självnavigerande anpassningsbara team som har förmåga att anpassa sin strategi för att lyckas möta komplexa och dynamiska målsättningar. En hög nivå av Kollektiv Intelligens gynnar ekosystem över hela affärsspektrumet. Kollektiv Intelligens är en forskningsbaserad teori för att dela och integrera kunskap med hjälp av självnavigering och reflektion för att uppnå gemensamt definierade mål.