Influence People använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda vår webbplats antar vi att du samtycker till användning av cookies. Learn more

Verktyg:

Grundläggande reflektion

Om övningen
  • Mål

    Reflektera och dra lärdom från situationen eller mötet och lär känna kollegor genom att lyssna på deras reflektioner

  • Tidsåtgång

    5-10 minuter

  • Material

    Papper och penna (blädderblock)

  • Kommentar

    Begränsa reflektionen till en tydlig fråga

Instruktioner

1. Deltagarna uppmanas att reflektera ensamma i fem minuter kring en fråga som handledaren skriver ned på ett blädderblock, till exempel:
- Starkaste intryck från dagens möte
- Effektivitet under mötet och vad som kan göras bättre nästa gång
- Min största lärdom av det här projektet
- Hur kan jag anpassa mitt beteende i framtiden för att underlätta samarbete Reflektionsfrågan bör naturligtvis anpassas till gruppens behov och den aktuella situationen.
Exempel på format: Vad hände? Vad kände jag? Vad lärde jag mig?

2. Om exempelformatet utnyttjas berättar deltagarna om en händelse, förstärker händelsen med känslor kopplade till upplevelsen och avslutar med att berätta omen lärdom kopplad till händelsen. Deltagarna delar sina reflektioner i helgrupp.

3. Handledaren summerar reflektionen genom att dela hens tankar och en övergripande sammanfattning av vad gruppen har kommit fram till.