deco-quart-3-aegan
SS07700
Diana

Diversity and Inclusion 

We believe that diversity distinguishes great companies. Diversity of thought and approach to daily challenges at work boosts creativity and innovation. Lack of diversity and inclusion weakens discussions and narrows the span of imaginable solutions.

HerStory

At Influence People we work towards creating profitability by unleashing people potential together with our clients. This requires us to, through collaboration, let everyone’s perspective be heard and fully utilized. Part of our diversity and inclusion work is to raise awareness for different perspectives of the same reality we all live in. 

Because of International Womens's Day we wanted to shed light on women's perspective on work life and work places. Here we share HerStory by six women from different industries and roles. Stories from women on what has constituted success factors and challenges in their lives.

International Women's Day is a day that reminds us that every human voice has the right to be heard and spoken. Take part of HerStory below!

 

SS08744
Sabina (1)

Sabina Rasiwala Hägglund

Sabina Rasiwala Hägglund, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

Viktiga framgångsfaktorer för mig har varit hårt arbete och tillit till medarbetare som skapat ett delegerande ledarskap. Jag har också alltid hittat kloka och roliga kollegor som jag, även när det har varit tufft och jobbigt, kunnat skratta med. En annan viktig del är att jag värnar förmågan att koppla bort jobbet och göra annat som ger energi och nya perspektiv. Därför har jag alltid engagerat mig ideellt vid sidan av mitt arbete, läst, umgåtts med personer med annan bakgrund eller som gjort andra livsval. Det är viktigt för mig att få nya intryck som inte bara är kopplade till jobbet.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

Mitt bästa tips för att lyckas i karriären är att våga testa nytt och ge sig in i branscher som man tidigare inte verkat i. Jag har bytt industri sex gånger och varje gång har jag lärt mig något nytt – både om nya branscher, nya sätt att styra och leda en verksamhet men också om mig själv. Jag har plockat med mig nya erfarenheter, kunskap och sätt att arbeta som jag till exempel har nytta av i det stora förändringsarbete som Samhall gör just nu. Det är nyttigt att samla på olika typer av perspektiv, och det är kul!

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Som kvinna med utländskt påbrå kan jag med trovärdighet säga ja - jag känner igen mig i detta. Min karriär har byggts på att framför allt chefer har sett mig och, i flera fall, övertygat rekryterare om att de vill satsa på mig. Som HR- och Kommunikationsdirektör känner jag ett stort ansvar för att göra detsamma och öppna de dörrar som för många fortfarande år 2024 förblir stängda.

Rosita

Rosita Dadras

Rosita Dadras, HR-direktör (CHRO) på Tre Sverige, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

Jag har en stark drivkraft med en vilja som bär spår av en tuff uppväxt. När jag var nio år gammal lämnade jag Iran med min familj. Det var en flykt präglad av osäkerhet men också av en stark längtan efter en bättre framtid. I Sverige möttes vi av en ny kultur och ett nytt språk. Mina föräldrars starka tro på mig och mina syskon har varit en ovärderlig grund, de lärde oss att vi kan bli vad vi vill, och att inga utmaningar är oöverstigliga om vi står enade. Denna tro, i kombination med en stark vilja att göra skillnad, har präglat hela min karriär. Jag har alltid sökt mig till roller där jag kan bidra till en mer positiv och inkluderande arbetsmiljö. Min drivkraft är att skapa en värld där alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att nå sin fulla potential.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

Var inte rädd för att ta risker, lär av dina misstag och se dem som en möjlighet att växa. Min karriärväg har inte varit spikrak. Jag har stött på hinder och motgångar, men tack vare min nyfikenhet och orädsla. Här är mina bästa tips:

 • Var nyfiken och lär dig ständigt nya saker.
 • Var proaktiv och ta egna initiativ.
 • Var en lagspelare och samarbeta med andra.
 • Ha en stark mentor eller coach som kan stötta dig i din karriär.
 • Engagera dig i nätverk och organisationer som arbetar för jämställdhet och inkludering.

Kom ihåg: Du har allt du behöver för att lyckas. Allt är möjligt om vi har mod att följa våra drömmar och kämpa för det vi tror på. Tro på dig själv och var inte rädd för att ta plats!

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Ja, det bekräftar en verklighet som jag känner igen. Vi behöver förändra strukturer och attityder för att skapa en mer jämlik rekryteringsprocess.

 • Utveckla mer inkluderande rekryteringsprocesser.
 • Stödja kvinnors och minoriteters karriärutveckling.
 • Utmana stereotyper och attityder om vad som krävs för att vara framgångsrik i tech-branschen, och därmed visa att det är en plats för alla, oavsett kön, etnicitet eller bakgrund.
Madeleine

Madeleine Brehmer

Madeleine Brehmer, VD på Sabis, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

Mina viktigaste framgångsfaktorer är min grundtrygghet, min utbildning samt att jag vågar och är nyfiken. Min grundtrygghet bottnar i att jag har haft föräldrar som sagt till mig tidigt i livet att ingenting är omöjligt om jag pluggar och jobbar hårt. Min utbildning har gett mig en bred kunskapsbas, värdefulla kontakter och ytterligare ökat min nyfikenhet och drivkraft. Att våga och vara nyfiken tror jag mycket på.

Att ”välja sina chefer” är en annan viktig framgångsfaktor. En stöttande, uppmuntrade chef som delegerar ansvar är viktigt. Och när du får chansen att ta mer ansvar, våga! Det värsta som kan hända är att du behöver be om hjälp. Med god kommunikation, samarbetsförmåga och få andra att arbeta bra tillsammans klarar man det mesta.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

Vi verkar i tre stora branscher, dagligvaror, hotell och restaurang, där det inom varje del finns många karriärmöjligheter. Dagligvarubranschen har många bra traineeprogram och utbildningar. Inom hotell och restaurang är behovet av kompetens stort från områden som ekonomi, projektledning och HR. Här finns många möjligheter framåt för den som vill utvecklas. För att utvecklas i dessa branscher är mina tips att gå branschutbildningar och generella ledarskapsutbildningar samt att våga be om ansvar och ledarskap.  Jag vill också uppmuntra kvinnor att söka positioner där de kan ta ett grepp om affären och får ett resultatansvar. Genom att ha ansvar över resultatet får du insyn i alla delar av en verksamhet - HR, ekonomi, drift och marknad. Då är du med i gemet på allvar.

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Jag kan inte bedöma hur rekryteringsbolagen jobbar utan kan beskriva det jag ser. Inom dagligvaruhandeln är det fortfarande mansdominerat. Axfood är ett föredöme i branschen när det gäller mångfald och kvinnligt ägande men det är något vi alla behöver jobba mer med – allt från butikschefer till ägandeskap. Att jag leder ett stort miljardbolag som Sabis kan fortfarande ses som ”mot strömmen”. Jag är optimist och tror att detta kommer att förändras. Jag är själv 40-plus och vår generation har ju kommit väldigt långt jämfört med våra föräldrar. Våra barns generation kommer aldrig att acceptera att kvinnor inte har representation på toppjobben, så jag tror att mycket kommer att falla på plats inom de kommande fem till tio åren.

Marie

Marie Ågren

Marie Ågren, Head of People & Culture på Telia, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

Det viktigaste har nog varit att jag är en person som hellre säger ja än nej om något låter kul och jag är väldigt nyfiken. Det har lett till att mitt mål i arbetslivet har handlat lika mycket om att lära mig nya saker som att prestera. Med det perspektivet får jag ofta saker att glädja mig åt – små delvinster i vardagen. När man förstår något som varit svårt. Hittat en ny väg framåt eller en ny kollega att ta hjälp av.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

Jag jobbar i en tvärfunktionell disciplin – HR – som är fantastisk på det viset att den är så bred att du kan ta dig in i den på många olika sätt.

Som HR-chef tycker jag att det är en styrka med en stor bredd och ett genuint affärsintresse. Det kan man skaffa sig på många olika sätt. Själv byggde jag upp det genom att jobba drygt tio år som managementkonsult innan jag fick en roll inom HR. Det gjorde att jag tidigt exponerades mot många olika branscher och affärslogiker, många olika företag och kulturer och inte minst byggde erfarenhet av att arbeta strukturerat och kommunicera effektivt.

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Jag tror absolut det finns förbättringspotential. Det viktigaste målet är att så många yrkesgrupper som möjligt får till en bra balans, både vad gäller kön och andra bakgrunder. Inom HR behöver vi till exempel locka till oss fler manliga sökande. På Telia har vi ett internt Talent Acquisition-team som också jobbar med search-processer. Det tycker jag ger en styrka då vi har gemensamma målsättningar och som bolag jobbar hårt och aktivt med mångfald och inkludering på flera fronter. Själv tog jag i februari emot min första praktikant via Jobbsprånget – en grymt välutbildad och driven kvinna som varit i Sverige i 1,5 år utan att få napp på ett jobb. Här är vi många, inte bara tongivande rekryteringsfirmor, som behöver rycka upp oss rejält.

 

Baharan

Baharan Hellström

Baharan Hellström, HR chef på LF Stockholm, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

Vilken bra fråga. Om jag skulle sammanfatta några faktorer som har bidragit till utvecklingen för mig, mitt team och vårt uppdrag, skulle jag säga att det handlar om

 • Att ta ansvar – oavsett vad det handlar om så är det viktigt att ta ansvaret fullt ut. Det kan låta betungande men med ansvar kommer också frihet och manövreringsutrymme. 
 • Att vara optimistisk – att ha framtidstro och tänka att det finns en lösning, möjligtvis har vi inte hittat den just nu men det kommer. Det går framåt.
 • Att välja att lita på omgivningen- med tillit kommer också så mycket kraft och samarbete som varit avgörande för mig på min resa.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

Det är viktigt att bestämma sig själv först och sedan uttala det. Att säga vad och vart man vill och sedan sätta kurs genom att leverera där man är och göra lite mer, då öppnas många dörrar.

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Jag skulle vilja säga nej men faktum är att jag tror att min resa har varit så här för att jag haft en arbetsgivare som lärt känna mig och därmed haft lättare att sålla in mig i urval till tjänster och uppdrag. Rekryteringsfirmorna arbetar på ett annat sätt där standardiserade processer styr rekryteringen och då missas potential och kompetens på grund mallar och strukturer som inte passar in på en stor del av befolkningen. Här behövs ett kompetenslyft och viljan att förändas och addera fler perspektiv till rekryteringsprocesserna.

Martina

Martina Smedman

Martina Smedman, HR dirkektör på PostNord, delar med sig av sina perspektiv. Tack för att du inspirerar oss!

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer för dig?

En framgångsfaktor för mig är mitt intresse för affärer, vilket inte är vanligt inom HR-området. Jag har arbetat i affärsverksamheten som till exempel försäljningschef och det har gett mig insikter och värdefull kunskap. En annan viktig framgångsfaktor är att jag har haft chefer och ledare som har trott på mig och gett mig ansvar. Självklart har jag gjort misstag, men tack vare bra ledare och chefer som har coachat mig har jag lärt mig mycket. Dessutom är jag orädd, vågar ta för mig och är nyfiken.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i karriären?

 • Se till att du provar på att ha en affärsroll så att du förstår och får insikt i vad olika verksamhetsutmaningar betyder på riktigt.
 • Förstå siffror och lär dig ekonomernas språk. Det är också viktigt att lära sig arbeta med business case och ha en tydlig bild av bolagets strategi.
 • Våga vara tydlig och konkret i hur du kommunicerar och uttrycker dig
 • Välj en bra chef.

Enligt en rapport från Albright, missar en del rekryteringsfirmor kvinnor och personer med utländsk bakgrund när de tillsätter toppositioner. Känner du igen detta?

Jag vet att det förekommer men jag tycker vi ser mindre och mindre av det. Det finns även ett stort ansvar i att få ledningsgrupper att förstå vikten av mångfald utifrån ett affärsperspektiv. Jag skulle säga att de flesta inte gör medvetna negativ val utan att många går på det trygga och enkla att välja. Därför behöver vi jobba mer aktivt för att inte ta den enkla vägen. Jämställdhet är en fortsatt viktig fråga och vi måste våga jobba med detta. ​

bg_img-white

A diverse and inclusive organization is an intelligent organization.

Teamwork_webb

We translate diversity objectives to inclusive practices and processes

Effective Collaboration

Effective Collaboration
– Inclusive leaders understand how social structures impact performance

CIBoost and Tools

AI & DI Tools – Influence People speculates - what happens when we intersect D&I with AI?

We create long-lasting
effects by developing
collective intelligent
organizations

Inclusive culture offers the same conditions to perform to all members in the organization. In any given context, invisible social power structures condition what different workforce groups and individuals can say and do. When social, historical and cultural context no longer gives privilige to one person over the other, cognitive brilliance can be found in anyone. 

Diversity and Inclusion

Diversity and Inclusion change work consulted by Influence People leverages this piece of insight as an entry point when working with organizations and leaders to create sustainable indiviudal and organizational performance. 

Mapping out social phenomena through People Analytics is a key first step to identify potential power asymmetries in organizational culture and structure, making it easier for some and more difficult for other to perform. Diversity and Inclusion is for us an imminent dimension of any HR Strategy and Transformation because it is inherently linked to how people relate to one another, between colleagues and with clients, and how business is evolved. 

We create long-lasting effects by developing collective intelligent organizations
bg_img-black

Look ahead

By developing all aspects of the people dimension we can define and create the future.

Always more to explore

People are never static,and neither should you be.

Effects for the long haul

There is great unexpected and sustainable value in your organization.

Unleash the potential

We know that the complexity is real. And we know how to unleash the people potential.

Related Cases

 

16 October, 2023
EN
Energy
Intelligent Organizations

En förändringsresa som inspirerar

Marie
”Med tålamod och uthållighet når vi långt”  Som VD för Söderenergi arbetade Karin Medin må...
19 April, 2022
EN
pll_625e612bb1a92
Energy
Intelligent Organizations

Collective Intelligence

Fredrika Appelgren
In line with our vision of contributing to a sustainable society as well as sustainable wor...
19 April, 2022
EN
pll_625e61158b758
Retail
Intelligent Organizations

Leadership Training

Fredrika Appelgren
To adapt to the rapid changes of retail, our client realized they needed to redesign the or...
Designing and developing intelligent organizations. Join us!

Do you want to join our journey?

Do you believe the future is human? If your answer is yes – you just might be our next colleague!

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data