SS09832
deco-quart-3-aegan

Omvärlden rör sig i en allt snabbare takt och tillgången till ny kunskap och teknik ställer höga krav på ständig utveckling. För att organisationer ska vara hållbara, resilienta och nå sina mål är kontinuerlig kompetensutveckling och lärande en kritisk framgångsfaktor. Vår erfarenhet är att de flesta organisationer inte har tillräckligt snabb förändringstakt för att ha rätt kompetens att möta sina utmaningar.

- Behovet att prioritera lärande och utveckling ökar i accelererande takt. Inte bara för att anpassa organisationen till en föränderlig värld och förbli relevanta och konkurrenskraftiga, utan också för att främja innovation och kreativitet inom organisationen, säger Sanna Feldt som är senior konsult på Influence People och jobbat som rådgivare till många organisationer med lärande högt på agendan.

Att skapa engagemang hos medarbetare och i förlängningen åstadkomma både lägre personalomsättning och högre produktivitet, attrahera talanger och skapa en kultur där kontinuerlig förbättring och utveckling värderas högt.

I rapporten World Economic Forums Future of Jobs Report 2023 konstateras att 60 procent av dagens medarbetare kommer behöva kompetenshöjande insatser före 2027.  Detta samtidigt som 44 procent av de kompetenser som medarbetarna besitter idag inte längre kommer att vara relevanta. Dessa siffror belyser betydelsen av att accelerera och prioritera lärandet i organisationer. Men hur ska man kunna identifiera de framtida kompetenser som kommer att behövas och på så sätt kunna satsa på rätt kompetenshöjande insatser? Och hur kan man veta vilka kompetenser som inte längre kommer att behövas?  Vår erfarenhet är att det behövs ett strukturerat arbete för att identifiera relevant kompetens, annars kommer man ständigt ligga steget efter.

- Det krävs ett gediget arbete för att förstå den marknad organisationen rör sig inom och en vidsynthet för att förutse vilken kompetens som krävs för att vara rustad för framtida utmaningar, fortsätter Sanna Feldt.

SS00288

Hur kommer vi igång med relevant lärande?

För att säkerställa relevant lärande och skapa kontinuerlig kompetensutveckling behöver vi först förstå vad som är relevant för just vår organisation. För att skapa en sådan insikt kan organisationen använda sig av följande fyra steg, säger Frida Dalros Sköld, som specialiserat sig inom lärande och kompetensutveckling på Influence People.

1) Behovsanalys - identifiera kompetensgap

2) Målsättning - sätt tydliga mål för lärandeaktiviteterna

3) Etablera en lärandestrategi som stödjer organisationens vision och mål

4) Skapa engagemang och motivation bland de anställda för lärande

Vad är viktigt att tänka på kring lärandeaktiviteterna?

När det finns en tydlig lärandestrategi med olika lärandeaktiviteter och mål för att stänga kompetensgapet är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för att genomföra detta. Detta kan göras genom att:

  • Erbjuda varierande lärmiljöer med olika former av lärandeaktiviteter. Nya digitala möjligheter ger nya förutsättningar att integrera lärandet.
  • Att ha resurser för lärande.
  • Fokusera på aktiva lärandemetoder.
  • Ge löpande feedback och coachning.

Vad krävs för att kunskapen ska bli bestående?

- För att skapa kontinuerligt lärande inom en organisation och stödja kontinuerlig kompetensutveckling är det viktigt att ta hänsyn till hur vi tar hand om de nya kompetenserna efter de olika lärandeaktiviteterna, säger Frida Dalros Sköld.

Enligt Frida bör organisationer utgå från följande steg:

  • Utvärdering och reflektion - vi följer upp och fördjupar
  • Användning av ny kompetens i dagligt arbete - vi upplever direkt nytta och tränar på att använda ny kunskap
  • Kompetensdelning - vi lär oss mer genom att lära andra och vi tar del av andras kunskap
  • Kontinuerligt arbete med lärandet - vi håller i och lägger tid på lärande som en del i våra arbetsdagar

- Vi vet att organisationer som följer dessa punkter och skapar ett kontinuerligt och iterativt arbete kring lärande skapar en stark lärandekultur som stödjer både individers och organisationers tillväxt och framgång, avslutar Frida Dalros Sköld.

1080x1080_Learning and development_small

Vill du vara med och skapa verklig förändring inom chef- och ledarutveckling?

Just nu söker vi en erfaren konsult som är redo att driva, sälja och utveckla vårt tjänsteområde Chef- och ledarutveckling. Se ansökan här 

Tveka inte att höra av dig om du vill fortsätta konversationen kring kontinuerligt lärande!

Sanna Feldt, senior konsult, Influence People
Frida Dalros Sköld, konsult, Influence People

 

Related Insights 

Teamwork_webb
11 September, 2023
EN
Learning & Development
Organizational Culture
Sustainable Culture

Inclusive leaders understand how social structures impact performance

Marie
Research states that companies aim for diversity for three reasons: regulatory compliance, ethical standard and or financial expectations. These reasons are of course intertwined and hard to separate one from the other but i ndependent of which h...
SS08216
8 June, 2023
EN
Learning & Development
Organizational Culture
Sustainable Culture

Så skapar du hållbar prestation i din organisation – sustainable performance

Marie
Vad krävs för att åstadkomma hållbar prestation i organisationer? Vems ansvar är det att medarbetarna mår bra och hur påverkas det finansiella resultatet av hållbar prestation? Det handlar om strategiska prioriteringar och tydlighet i ansvar menar Barba...
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data