Bloom graduates
deco-quart-3-aegan

För att vara framgångsrik i vår snabbföränderliga värld krävs god förmåga att hantera, dela och integrera information och kunskap. Hur gör man det på bästa sätt?

Ett högt tempo och ständiga förändringar driver på en ökad grad av specialisering och behov av expertis inom eller i nära anslutning till organisationen. Samtidigt skapar ökad digitalisering och AI nya möjligheter - men också utmaningar. 

- Alla organisationer bör sträva efter att hela tiden utveckla, anpassa och effektivisera sitt sätt att arbeta, säger Patrik Erickson, VD på Influence People, som har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer utveckla sin samarbetsförmåga i syfte att nå strategiska mål.

En sådan strävan är en sund och viktig drivkraft för att skapa en långsiktigt hållbar organisation. 

- Vi ser att många organisationer kämpar med att förstå, hantera och systematiskt säkerställa att samarbete sker på ett effektivt och intelligent sätt, säger Patrik Erickson. De flesta organisationer har inte en tydlig bild av hur deras samarbete fungerar. De har heller ingen riktig idé om hur det borde fungera och ingen systematisk process för att förbättra hur det fungerar. 

En viktig punkt på ledningens agenda

För att få en tydlig bild av samarbetet i organisationen och systematiskt arbeta med att utveckla samarbetsförmågan behöver ämnet upp på ledningens agenda, konstaterar Patrik Erickson. För att göra det utgår vi från ett antal konkreta åtgärder och insatser. Till exempel genom att ta fram en strategi med nyckeltal och mål för hur samarbetet ska bedrivas inom organisationen. En viktig och kritisk framgångsfaktor för arbetet är att säkerställa ägarskapet och tydliggöra var det övergripande ansvaret för organisationens samarbetsförmåga ligger.  

- Att systematiskt arbeta med att utveckla organisationens samarbetsförmåga och effektivitet borde vara en av de viktigaste förmågorna för alla moderna organisationer och ett självklart område för People & Culture funktionen att ”äga”, driva och utveckla, avslutar Patrik Erickson.

heroimg-right

Vill du fortsätta konversationen?

Hör gärna av dig!

Patrik Erickson, VD, Influence People

 

Related Insights 

No posts were found
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data