SS09573
deco-quart-3-terracotta

”Med tålamod och uthållighet når vi långt” 

Som VD för Söderenergi arbetade Karin Medin målmedvetet för att utveckla ledarskap, kultur och samarbete i hela organisationen. Förutom tydliga resultat har hon fått erfarenheter som kommer väl till pass när hon tar över som VD för hela Telgekoncernen. 

- Jag hade en vision om vad jag ville uppnå och jag visste att det var möjligt, säger Karin Medin som har lång erfarenhet av att leda komplexa organisationer i energisektorn.   

Redan när Karin började på Söderenergi 2011 såg hon snabbt att det fanns en otydlighet i organisationen – men att det också fanns många delar att bygga vidare på och utveckla.  

- Jag såg att det fanns en stolthet i grunden hos alla medarbetare men det fanns också en vilsenhet och otydlighet som skapade osäkerhet i organisationen. Vi verkar i en föränderlig bransch och för att klara de utmaningar vi möter i vår omvärld behöver vi ha en trygg, stabil och tillitsfull organisationskultur med ledare som bär oss framåt som ett lag.  

Karin är mycket tydlig med mottot ”Det ska vara lätt att göra rätt” och menar att om man inte har rätt verktyg, kunskap eller förutsättningar skapas osäkerhet och otydlighet.   

- Att ha rätt förutsättningar är A och O. Det måste finnas en tydlighet kring vart vi som företag och organisation ska och vad som förväntas av både ledare och medarbetare för att vi ska nå dit.  

Starten för en förändringsresa 

Karin berättar att hon och ledningsgruppen enades om att de ville förändra och skapa en företagskultur som ger förutsättningar för tydlighet och trygga ledare och medarbetare. I detta arbete behövdes en kunnig och erfaren samarbetspartner.   

- Metoder och verktyg som är förankrade i vetenskap och forskning är viktigt för mig och jag vill se tydliga resultat. När jag träffade Sanna Feldt från Influence People föll många delar på plats.   

Samarbetet pågick under många år och enligt Karin kändes det tryggt att arbeta tillsammans med en partner de lärt känna väl. Eller, som hon uttrycker det, någon som kan se vad vi som organisation behöver.  

- Vi hade ett fantastiskt fint samarbete med Influence People och tog stegvis viktiga steg i vår utveckling mot att bli ett tryggt och starkt företag med tydliga värderingar, tillit och en kultur som tillät oss att utvecklas.  

Karin Medin_webb-3

Tydliga och förankrade värderingar förenklar 

Arbetet med företagets värderingar pågick under lång tid. 2012 medverkade alla medarbetare i framtagningsprocessen och för något år sedan fick alla vara med och fördjupa vad värderingarna betyder för dem och vad det innebär praktiskt i arbetet. Att alla är delaktiga i en sådan här process ser Karin som en förutsättning för att värderingarna ska bli levande i hela organisationen.  

- Värderingar behöver inte bara vara tydliga, vi behöver också veta hur de ter sig i vårt dagliga arbete. Hur vi agerar lägger grunden för vår företagskultur.    

Karin menar att Söderenergi har byggt sin identitet parallellt på många plan och att en stor del i framgången är just att alla har varit involverade. Hon säger sig ständigt ha fått kvitto på att värderingarna lever i organisationen hela tiden.   

- Det var fantastiskt att se utvecklingen och hur alla gör värderingarna till sina, att de nu är en del av företagets DNA. Det gör mig så stolt. Att stämningen är trygg och välkomnande visar sig exempelvis genom att alla kan sitta med alla i matsalen. Men det skapar framför allt en tillit som gör att man lär av misstagen som vi alla gör ibland, att man vågar reflektera över sina beteenden och det skapar en nyfikenhet.  

Reflektion och självkännedom ger bättre team 

Vid sidan av arbetet att ta fram tydliga och gemensamma värderingar lade Karin ner mycket arbete på ledarskapet i organisationen. Hon menar att det måste finnas en tydlighet kring vad som förväntas av cheferna och därför har stort fokus lagts på att ta fram kriterier för vad som är ett gott ledarskap.   

- Det är exempelvis mycket värdefullt att alla känner varandra. Inom företaget finns en stor bredd av olika kompetenser och erfarenheter, men ju mer kunskap och förståelse vi har för varandras roller desto bättre jobbar vi tillsammans. Vi ska kunna prata öppet om fel och misstag. Genom transparens och genom att ha en tillåtande kultur kan vi som ledare lära av varandra.  

En annan viktig del i ledarskapsutvecklingen är därför, enligt Karin, reflektion och självkännedom.  

- Vi reflekterade mycket tillsammans. Vad behöver jag för att kunna leda på ett bra sätt? Vilka är mina starka och mindre starka sidor och vad behöver min grupp? Hur kan jag bidra till det? Vi lär oss hela tiden och tar med oss lärdomarna i det vidare samarbetet.   

Att arbetet gav resultat är tydligt, enligt Karin.

-Det var fantastiskt att se utvecklingen. Alla har blivit tryggare i sina roller och det gjorde oss tryggare som grupp. Vi hämtade mycket styrka från varandra och inget gör mig gladare än att höra medarbetare säga att deras team funkar bra.   

Verktyg och metoder som hjälper  

På frågan om vad det är som gjort förändringsresan så framgångsrik svarar Karin snabbt.   

- Det gäller att ledningen prioriterar det strategiska arbetet, att målet är tydligt, och att involvera medarbetare i arbetet. Men det handlar också om uthållighet och tålamod, att hålla i processen över tid.  

För att det tar tid att förändra en företagskultur, det sticker inte Karin under stol med.   

- Jag brukar få frågan om det tar ett år, men då brukar jag svara att nej, det tar längre tid än så. Men det är viktigt att komma ihåg att resultaten också visar sig löpande.   

En annan viktig komponent, som Karin lyfter, är stödet från en samarbetspartner som Influence People.  

- Här hade vi fint stöd av Sanna och hennes team som med kunskap, metoder och verktyg har hjälpt oss att föra processen framåt. De var mycket bra på att se vad vi behövde och föreslog vad som behövs just då och varför, för att vi ska nå resultat. Behoven ändras ju under hela processen.   

En bra bit på väg mot målet   

Med målet i sikte, en organisation där både medarbetare och ledare är trygga, tillitsfulla och samarbetar bra tillsammans, summerar Karin processen.  

- Jag hade hela tiden en tydlig vision, och vi kom en bra bit på vägen. Alla är tryggare i sina roller och litar på att arbetsuppgifterna blir utförda på ett effektivt och hållbart sätt tillsammans.   

Med en omvärld i ständig förändring och kriser att hantera ser Karin att företaget är bättre rustat än någonsin.  

- Vårt arbete med vår företagskultur har gett effekter på så många plan. Jag är både stolt och förvissad om att medarbetarna på Söderenergi klarar även tuffa utmaningar framöver tillsammans.   

Karin har nu klivit in i rollen som VD för hela Telgekoncernen, där Söderenergi är ett av bolagen som ingår. Hon reflekterar över vad hon tagit med sig i sin nya roll.  

- Det allra viktigaste är att jobba med företagets värderingar tillsammans med medarbetarna. Samtidigt gäller det att skapa en tydlig och gemensam bild av vad vi vill uppnå. Det tillsammans möjliggör förändring som är varaktig.  

Vill du veta mer om hur vi på Influence People arbetar med att skapa intelligenta organisationer? Läs mer här.

Karins fem tips för att skapa förändring

  1. Ett tydligt mål är viktigt – men glöm inte bort alla framsteg längs vägen! 
  2. Förankra – alla behöver vara med på tåget. När hela företaget lever de nya värderingarna lyfter både samarbete och resultat.  
  3. Ta hjälp – en samarbetspartner kan göra förändringsprocessen smidigare och vägen till målet kortare.  
  4. Ordning underlättar! Skapa strukturer som hjälper dig och dina medarbetare att göra ett bra jobb. Det kan till exempel handla om regelbundna möten med tydligt syfte.  
  5. Var noga med att etablera en tillåtande kultur. Glöm inte bort att man lär sig av allt, även av misstag som görs.   
Karin Medin_

Contact details

Linje

Visiting adress

Norrmalmstorg 14,
Stockholm,
Sweden

Postal adress

Smålandsgatan 14,
111 46 Stockholm,
Sweden

bg_img-white

Interested in learning about what we can do for you?

Relaterade case

19 April, 2022
EN
pll_625e612bb1a92
Energy
Intelligent Organizations

Collective Intelligence

Fredrika Appelgren
In line with our vision of contributing to a sustainable society as well as sustainable wor...
19 April, 2022
EN
pll_625e61158b758
Retail
Intelligent Organizations

Leadership Training

Fredrika Appelgren
To adapt to the rapid changes of retail, our client realized they needed to redesign the or...

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data