SS07872
deco-quart-3-aegan

Det är ett utmanade uppdrag att vara chef i dagens organisationer.

Förändringstakten i omvärlden är extrem och bredden och komplexiteten i frågor som ska hanteras är stor. Detta skapar enorma krav på utveckling av nya kompetenser och förmågan att använda ny teknik. Samtidigt förväntas chefer utveckla och kontinuerligt förbättra verksamheten för att öka omsättning och lönsamhet - numera även på ett hållbart sätt. Hur ska det gå ihop? Här delar Influence Peoples VD Patrik Erickson med sig av sina perspektiv och insikter.

Bakom den höga förändringstakten finns ett antal breda och omfattande så kallade megatrender som påverkar allt och alla. De tydligaste är digitalisering, globalisering, urbanisering och hållbarhet.

- För att vara fortsatt relevanta i en snabbt föränderlig värld gäller det att hänga med och lära nytt, säger Patrik Erickson som är VD på Influence People och refererar till siffror som presenterades på World Economic Forum 2021.

Sammanfattningsvis visar dessa att de förändringar som vi står inför kommer att leda till att 50 procent av världens arbetskraft behöver förändra sin kompetens fram till år 2025. Dessutom kommer hälften av alla jobb att försvinna och resterande att förändras. Detta gäller för många olika medarbetarkategorier och i allra högsta grad chefer.

Kraven på chefer och ledare ökar succesivt

Influence People har sedan mitten av 90-talet jobbat med chefs- och ledarutveckling i ett antal olika branscher och i många olika typer av organisationer.

- Vi har sett hur kraven på chefer och ledare successivt har ökat, säger Patrik Erickson. Den komplexitet som chefer och ledare ställs inför ställer helt nya krav på kompetensutvecklande insatser. Detta samtidigt som möjligheter och förutsättningar för att driva denna typ av utveckling också har förändrats avsevärt.

Vad som däremot inte har förändrats i samma utsträckning är organisationers sätt att bedriva denna typ av kompetenshöjande insatser. McKinsey skriver i sin nyligen publicerade bok Power to the Middle (Harvard Business Review Press, July 2023) att:

"Mellanchefer som är utrustade med den kompetens och det stöd de behöver kan minska friktionen, påskynda processer och se till att en organisation uppnår sin strategiska målbild. Men i många företag har mellancheferna hamnat på efterkälken och förpassats till att bara fungera som pappersvändare, byråkrater och regelkontrollanter."

SS08221

Fem åtgärder för effektivare chefs- och ledarutveckling

Stora förändringar skapar ett stort behov av kompetensutveckling och lärande ur ett globalt perspektiv. Men vad innebär det i vår kontext och i vår närmaste omvärld? Och hur kan vi hjälpa våra chefer och ledare att axla sin roll på ett effektivt och hållbart sätt i en ny kontext? Här delar Patrik Erickson med sig av fem tips.

  1. Definiera vilka strategiska, verksamhetsanknutna och ledarskapsbaserade kompetenser som era chefer och ledare behöver utveckla för att klara av att leverera på organisationens strategi.
  2. Skapa en process som kontinuerligt utvecklar samtliga chefer och ledares förmåga att framgångsrikt agera i sina uppdrag. Se till att den också säkerställer reella, bevisat effektiva ledarbeteenden.
  3. Definiera ett sätt att mäta och följa upp effekter, förflyttning och beteenden så att ni säkert vet att chefer och ledare utvecklas i enlighet med den definierade målbilden.
  4. Utveckla och tillhandahåll insatser och möjlighet till individualiserat lärande för chefer och ledare så att de själva kan utvecklas utifrån de behov de har och utifrån hur det passar in i det dagliga livet.
  5. Tydliggör förväntningar på samtliga chefer och ledare om att själva driva ett kontinuerligt, ständigt pågående lärande, som en del i det ordinarie chefsuppdraget. Notera att detta måste omfatta även de högsta chefsnivåerna i organisationen.

Chefs- och ledarutveckling ett område med enorm potential

Sammanfattningsvis ser vi på Influence People att det finns ett stort värde i att förändra synen på chefs- och ledarutveckling. Här finns en enorm och delvis outnyttjad potential att realisera, menar vi.

Med stöd av digitala plattformar och effektiva system kan vi skapa en individualiserad, kontinuerlig process där utvecklingen av chefs- och ledarskapet anpassas och justeras utifrån den strategiska inriktningen. Jag tror även att synen på denna typ av insatser måste förändras. Men även synen måste förändras.

- En moderniserad syn på och arbete med utveckling av chefer och ledare kommer att öka organisationers måluppfyllelse och skapa bättre förutsättningar för att chefer och ledare ska klara av sina uppdrag, avlutar Patrik Erickson.

heroimg-right

Vill du fortsätta konversationen?

Tveka inte att höra av dig!

Patrik Erickson, VD, Influence People.

Related Insights 

SS07700
26 March, 2024
EN
Leadership
Organizational Culture
Sustainable Culture

The Importance of Culture Management

Hanna Johnsson
It’s not uncommon for management teams to wonder why their well-communicated strategy doesn’t yield expected results. Often, the missing link lies in underestimating the impact of organizational culture. Read more.
SS00031
25 March, 2024
EN
Leadership
Organizational Culture
Sustainable Culture

People-funktionens affärskritiska roll på en instabil arbetsmarknad

Hanna Johnsson
I tider av ökande varsel och fler konkurser än någonsin spelar People- och HR-funktioner en avgörande roll för organisationers överlevnad. Här delar våra kollegor Kelly Chau och Nathalie Berthelius, konsulter inom HR Transformation på Influence People,...
deco-quart-2-terracotta
Organizational culture is the words and actions

There is always more to explore!

bg_img-white

Our services

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Influence People Sweden AB, corporate identity number 559227-9300 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data